Studenterrådets Generalforsamling

English version below

I går var SOP til Studenterrådets efterårsgeneralforsamling og vi vil gerne dele vores oplevelser og tanker om dette med jer.

Det forgangne års arbejde blev kort opsummeret, der var gæstetaler, arbejdsplanen for det kommende år blev godkendt og der blev valgt ny bestyrelse.
Det forgangne år har været turbulent, der har været kamp mod fremdriftsreform og for nyligt er kampen mod dimmisionering begyndt. Dette var ikke kun hovedpunkterne i den afgående bestyrelses tale, men også hovedpunkterne for dagens to gæstetalere.
Jakob Rugaard

Jakob Rugaard er formand for Danske Studerendes Fællesråd og gav en flot tale om de problemer vi som studerende kommer til at få som følge af regeringens kærlighed for reformer og det arbejde vi er nødt til at gøre, hvis vi ønsker det bedste for vores medstuderende. Han lagde vægt på at det er vigtigt, at vi aldrig stopper med at have fokus på fremdriftsreformens konsekvenser, for sammen kan vi måske få de værste konsekvenser tilbagerullet. Jakob nævnte også regeringens nye dimmisioneringsplan, hvor den helt store frygt er, at Sofie Carsten Nielsen med denne plan, vil fjerne bachelorers retskrav på at komme ind på en kandidatuddannelse.

“Uddannelse er for livet – og ikke kun erhvervslivet” Sådan sagde formanden for Dansk Magisterforening Ingrid Stage. Hun var, ligesom mange andre, bekymrede for, at den “logiske” løsning på de åbenlyse problemer med dimissionering er at fjerne retskravet. Hun lagde vægt på, at vi som studerende skal stå fast på vores rettigheder og at DM gerne ville tage kampen med os.

Studenterrådets arbejdsplan for det næste studenterpolitiske år indeholder tre hovedpunkter: 1) Uddannelseskvalitet, 2) træning af aktive og 3) samarbejde på tværs af fag og fakulteter.
Det store fokus på uddannelseskvalitet kommer især som følge af, at fremdriftsreformen for mange studerende har den uheldige konsekvens, at den nedsætter kvaliteten af deres uddannelse. Derfor vil Studenterrådet arbejde hårdt for at alle studerende skal have mere forskerkontakt og de vil fortsat arbejde på, at de negative konsekvenser af fremdriftsreformen bliver så milde som muligt. Herudover vil de øge samarbejdet med de lokale fakultets og fagråd, så man kan arbejde ud fra de lokale behov.

alexander

 

En af de bedste ting ved generalforsamlinger er valg. Det er altid spændende at se de mennesker, som vil sætte så meget tid og energi af til at gøre Københavns Universitet bedre for os alle sammen. Fra SOPs side af er der fuld tillid til den nye bestyrelse og vi glæder os til at se dem komme i gang og til at arbejde sammen med dem. Den nye formand for Studenterrådet hedder Alexander og læser statskundskab på femte semester. Han har været aktiv i fagrådet på statskundskab, i SAMF-rådet og i Studenterrådet. Han har altså en god sjat erfaring med i baggagen og der hersker ingen tvivl om at han bliver en fantastisk formand for os studerende.

Hvis du vil vide mere om Studenterrådet kan du tjekke deres facebookside eller deres hjemmeside. Hvis du vil vide mere om studenterpolitik eller har fået lyst til at tage til en generalforsamling, så kom forbi A3 på onsdag kl. 17, hvor SOP afholder generalforsamling.

 

English version

Yesterday SOP attended the General Assembly of Studenterrådet and with this post we want to share this experience with you.

The past years work was briefly presented, two guestspeakers gave amazing speaches, the plan for next years work was discussed and approved and a new executive committee was elected.

The past year has been a turbulent one, reforms and plans that can possibly mean the ending of the legal right for students to enter a master after a bachelor have been the main focus for Studenterrådet. This was also the mainpoints from the two guestspeakers.

Jakob Rugaard

 

Jakob Rugaard is the president of the National Union of Students in Denmark and he gave an excellent speach about the problems students will have as a consequence of the governments love for reforms and about the work we have to do if we want our future fellow students to have the best education possible. He stressed the fact that we must never stop pointing out the negative consequenses of the reforms and new rules because if we work hard enough we might just get to make the Universitylife a bit better.

“Education is for life – not just the working life” those were the word of Ingrid Stage, the president of the Danish Association of Masters and Ph.D’s (DM). As so many others she is worried about the obvious solution to the problems with Sofie Carsten Nielsens idea about regulating the number of people on specific masters which is to remove the legal requirement bachelors have to get into the master right after they have finished their bachelordegree. She stressed the fact that we as students need to be aware of and fight for our rights and she guarantied that DM would fight beside us.

The working plan for the next year in Studenterrådet had three main points: 1) Quality of education, 2) training of active student politicians and actives in associations and 3) collaboration between different educations and faculties.

The big focus on the quality of our educations is especially a consequence of the reform accepted in october. This reform which aims to make students faster and better has the unfortunate consequence that for some students it lovers the quality of their education. This is one of the reasons why Studenterrådet wants to work for students being able to have more contact with scientists and work with local studentpoliticians to improve the quality on the educations.

alexander

 

One of the absolute best things about General Assemblies are the elections. It is always interesting to see the people who are hoping to be the ones who gets to spend so many ours and so much energy to make the university a better place for all of us. We in SOP have 100 % confidence in the new exec and we are looking forward to see them in action and to collaborate with them. The new president is called Alexander and studies political science on his 5 semester. He has been active both in the local association, in the faculty association (SAMF-rådet) and has also been active in Studenterrådet the previous year. So it is safe to say that he has a bit of experience and we have no doubt that he will become a great president.

If you want to know more about Studenterrådet check out their facebookpage or heir webpage. If you want to know more about student politics or want to go to a general assembly then please contact SOP or stop by at our general assembly in A3 on Wednesday at 17.

Comments are closed.