Generalforsamling 2015

English version below

Så er datoen sat for SOP’s generalforsamling 2015!
Det vil foregå Mandag d. 19. okt. kl. 17.00 i Benzon auditorium. Alle indskrevne på Pharmaschool er velkomne til at deltage i mødet. Til mødet vil den nye bestyrelse for SOP blive indvalgt, så hvis du er interesseret i at blive medlem af SOP’s bestyrelse, er det denne dag, du skal møde op. Det er dog en god ide at orientere den nuværende bestyrelse om dette.
Til generalforsamlingen kan du også høre om, hvad der er blevet arbejdet på det sidste år, og hvad planerne er for det kommende år.
Hvis du gerne vil høre noget mere om SOP og hvad de laver inden generalforsamlingen, holdes der et infomøde Fredag d. 2. oktober kl. 15.00 SOP’s lokaler. (Der vil være nogle til guide dig fra Lundbeck til SOP’s lokaler, da de kan være lidt svære at finde).

For mere information angående generalforsamlingen, kan du klikke her.

English version

The date is now set for SOP’s general assembly 2015!
It will take place Monday the 19th of October at 5 pm in Benzon auditorium. All enrolled at Pharmaschool are welcome to attend the meeting. During the meeting, the new board of SOP will be elected, so if you are interested in joining the board, this is the day to show up. However, It’s a good idea to inform the current board of this.
At the general assembly you will hear about what have been worked on this last year and what the plans are for the upcoming year.
If you want to know more about SOP and what they do before the assembly, there’s a info meeting on Friday the 2nd of October at 3 pm in SOP’s own premises. (There will be someone to guide you from Lundbeck to SOP’s premises, since it can be hard to find).

For more information about the general assembly, click here.

Comments are closed.