General assembly/General forsamling

English version below

Så er det ved at være to uger siden SOP havde sin generalforsamling. Til generalforsamlingen fik vi valgt en ny bestyrelse med Claus Patzer som formand. Herudover gennemgik vi SOPs budget og vedtægterne. Som lovet til generalforsamlingen kan du se regnskabet for SOP rengøring her og specifikationerne her. Som nogle af jer måske allerede ved, går vi på KU et år med voldsomme nedskæringer i møde. Det vil være en af SOPs hovedprioriteter at sørge for, at disse nedskæringer kommer til at påvirke os studerende så lidt som muligt. Hvis du vil holde dig opdateret på denne front, kan du altid kontakte SOP og du er velkommen til at dukke op til vores møder. Det næste møde er d. 17 november. Du kan læse mere om mødet på vores fb event

Now it’s approximately two weeks since the General Assembly. At the GA we elected a new board with Claus Patzer as the president. Furhtermore the budget and the statutes. As promised you can see the financial statements here and the specifications here. As some of you might already know the University has to save a lot of money next year. It will be one of the main priorities of the board to make sure that these cut downs won’t affect the students to much. If you want to keep yourself informed about this matter then you can contact SOP and off course you are always welcome to our meetings. The next meeting is on November 17 and you can read more on the fb event.

Comments are closed.